Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020
HandicapNL - Jaarverslag 2020

Voorwoord

‘Vertel nog eens over 2020.’ Je kunt het je al bijna voorstellen als keukentafelgesprek over tien jaar. Het was een jaar met twee gezichten. Heftig, akelig, maar ook verbroederend. Onze doelgroep werd zwaar geraakt door corona. Veel van hen raakten door de crisis nóg verder in isolatie. Maar ik ben ook enorm trots op alles wat we bereikt hebben. Met onze medewerkers, donateurs en vrijwilligers hebben we alles op alles gezet om het leed te verzachten. Om de eenzaamheid tegen te gaan en noodzakelijke hulp te laten doordraaien. Daar wil ik iedereen die ons geholpen heeft voor bedanken. Jullie maakten dit jaar, misschien wel méér dan ooit, het verschil!

Onze missie

Of je nu geboren wordt met een beperking of op latere leeftijd geconfronteerd wordt met een ziekte of ongeval; een handicap heeft grote impact op je leven. Bijna twee miljoen Nederlanders met een handicap1 ondervinden dit dagelijks. Zij zitten zonder werk, gaan naar aparte scholen en worden buitengesloten van sociale activiteiten. HandicapNL vindt dat niemand door een handicap méér zou moeten verliezen dan nodig en realiseert daarom verschillende projecten die mensen met een handicap écht vooruithelpen. Deze projecten worden geselecteerd aan de hand van vijf impactdoelen.

Onze impactdoelen

  1. 1Mensen met een handicap sterker laten staan en meer zelfvertrouwen bieden.
  2. 2De draaglast en draagkracht van mantelzorgers in evenwicht brengen.
  3. 3Mensen met een handicap een sociaal leven bieden en helpen bouwen aan sociale relaties.
  4. 4Publieke & openbare gelegenheden en diensten toegankelijk maken.
  5. 5Zorgen dat Nederlanders mensen met een handicap zien, accepteren en behandelen als gelijken.

Mensen met een handicap sterker laten staan en meer zelfvertrouwen bieden.

Zodat zij hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen en benutten, en hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm kunnen geven. Niet afhankelijk van een uitkering als het even kan, maar zelf een inkomen verdienen. Talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Zo zelfstandig mogelijk wonen, zo min mogelijk afhankelijk te zijn van zorg, zelfstandig op pad kunnen gaan. En zelf bepalen wat je wilt en dat niet laten bepalen door anderen.

De draaglast en draagkracht van mantelzorgers in evenwicht brengen.

Zodat zij af en toe op adem kunnen komen, zich gesteund en gewaardeerd voelen en een netwerk hebben om te allen tijde op terug te kunnen vallen. Want dag en nacht klaarstaan voor je zoon, dochter, partner of familielid is zwaar. Dan helpt het als je steun ervaart en ervaringen kunt uitwisselen met anderen in dezelfde situatie. Maar ook dat de zorg er is voor jou als mantelzorger, dat je af en toe stoom af kunt blazen en kunt uitrusten. Met een gezonde balans houden mantelzorgers het langer vol, worden burn-outs voorkomen, en kunnen ook mantelzorgers weer genieten van de mooie dingen. 

Mensen met een handicap een sociaal leven bieden en helpen bouwen aan sociale relaties.

Zodat zij nieuwe contacten opdoen, langdurige vriendschappen opbouwen, meer deelnemen aan het dagelijks sociale leven en zich minder geïsoleerd voelen. Want andere mensen ontmoeten en sociale relaties aangaan helpen om je gelukkig te voelen. Af en toe een uitstapje, meedoen in een vereniging om toneel te spelen, te dansen of muziek te maken verbindt. We streven naar een zo normaal mogelijk leven, waarin geen onderscheid tussen mensen met en zonder handicap gemaakt wordt.

Publieke & openbare gelegenheden en diensten toegankelijk maken.

Zodat mensen met een handicap volledig mee kunnen doen en niet in hun vrijheid belemmerd worden door praktische obstakels. Je moet kunnen gaan en staan waar jij wilt, ook als je een handicap hebt. Hoezo is het onmogelijk om naar een theatervoorstelling te gaan als je in een rolstoel zit, of als je niet kunt zien wat er op het toneel gebeurt? Hoezo kan ik met mijn dwarslaesie niet overnachten op een festivalterrein of naar een pretpark gaan net als ieder ander? HandicapNL maakt oplossingen mogelijk die ervoor zorgen dat het wél kan.

Zorgen dat Nederlanders mensen met een handicap zien, accepteren en behandelen als gelijken.

Zodat vooroordelen afnemen en mensen met een handicap worden gezien in hun volle waarde en mogelijkheden. Mensen met een handicap horen erbij – niet als aparte groep, maar als ieder ander. Door contacten tussen mensen met en zonder handicap te stimuleren, verdwijnen vooroordelen en wordt de gelijkwaardigheid zichtbaar. 

[Buddies] en Wijrollen.nl

In 2019 is HandicapNL gestart met een eigen Business Unit: het vriendschapsprogramma [Buddies]. Zelden bleek de noodzaak van [Buddies] zo hoog als tijdens de coronacrisis. De eenzaamheid en het isolement bereikten een kritiek hoogtepunt. HandicapNL heeft alles op alles gezet om uiteindelijk 281 nieuwe buddies aan een vriendschap te helpen. Bovendien is er in 2020 achter de schermen hard gewerkt aan het opzetten van een nieuw eigen programma, gericht op de 250.000 rolstoelgebruikers in Nederland. Onder de naam Wijrollen.nl zal in 2021 een online platform en community gelanceerd worden.

Meer over [Buddies]Meer over Wijrollen.nl

Meer over [Buddies]

[Buddies] speelt in op de grote en vaak ernstige mate van eenzaamheid die heerst onder jongeren met een handicap. Vriendschappen maken en onderhouden is lastiger als je minder in contact komt met leeftijdsgenoten (door bijvoorbeeld het gemis van opleiding, sportclubs of werk) of wanneer er sprake is van een pestverleden. Om deze jongeren uit hun isolement te halen, koppelen we hen aan leeftijdsgenoten zónder handicap voor een langdurige vriendschap. Dit doen we door een persoonlijke aanpak en de enthousiaste inzet van vrijwillige vriendschapscoaches.

Maar eenzaamheid speelt niet alleen een rol bij jongeren met een verstandelijke beperking, ook fysiek beperkte jongeren geven vaak aan zich geïsoleerd te voelen. Het gemis aan vriendschap is groot. [Buddies] wil er zijn voor iédereen met een handicap die zich eenzaam voelt, ongeacht het type handicap. Al lange tijd speelt daarom de wens om onze Business Unit verder uit te breiden. Maar deze nieuwe doelgroep vraagt wel om een andere aanpak. Het afgelopen jaar hebben we achter de schermen dan ook enorm hard gewerkt om de uitbreiding mogelijk te maken. Samen met een enthousiast jongerenpanel met ervaringsdeskundigen is het nieuwe traject van A tot Z op touw gezet.

Meer over Wijrollen.nl

Stel: jij of je kind/partner belandt onverwacht in een rolstoel. Wat komt er dan allemaal op je af? Welke dingen moeten er geregeld worden, en waar regel je die? Welke aanpassingen zijn er nodig voor je huis, auto of werkplek? Maar ook: hoe zit het met intimiteit, hobby’s en relaties? De informatie over leven in een rolstoel slaat je om de oren, maar staat versnipperd over het internet. En voordat je alles goed hebt uitgezocht ben je zeeën aan tijd verder.

Dat kan beter, dachten wij! Samen met ABN AMRO en de VriendenLoterij ging HandicapNL aan de slag met een online platform voor, door én over rolstoelgebruikers: van werk en wonen tot voeding, vervoer en relaties. Een community, magazine en vraagbaak in één. Waar rollers en hun naasten zich kunnen verliezen in een goed artikel, informatie kunnen ophalen of elkaar kunnen voorzien van de beste tips. In 2020 werd er hard gewerkt aan de realisatie. Samen met een ‘rollend’ testpanel en een team aan rollende creatievelingen werd er volop gebouwd, getest en bijgeschaafd.

Buddies
Projecten & partnerships

Projecten & partnerships

2020 was anders dan anders, ook voor onze partners. Veel activiteiten en programma’s stonden door de corona-maatregelen ineens voor een uitdaging. Maar dankzij de nodige creativiteit en vindingrijkheid kon veel hulp, in aangepaste vorm, toch worden voortgezet. Hulp die in 2020 misschien wel belangrijker bleek dan ooit. Om zoveel mogelijk mensen met een handicap, óndanks alle maatregelen, volwaardig te laten meedoen. Om het isolement dat dit jaar alleen maar verder toenam, te doorbreken. En om zelfredzaamheid te behouden in een wereld die op slot ging.

CollecteRun

Vanwege corona was er een razendsnelle omslag nodig voor onze jaarlijkse collecteweek. We kozen voor een combinatie van huis-aan-huis-collecte met digitaal collecteren, zodat alle collectanten die zich niet veilig voelden op straat, tóch hun bijdrage konden leveren. We vroegen extra aandacht voor de collecteweek door een campagne op radio, TV en social media en we sloten de collecteweek af met een eindknaller: de HandicapNL Virtuele Run. Alle inspanningen bleken niet voor niets: met 287 deelnemers aan de Virtuele Run, 7.270 collectanten aan de deur en 750 digitale collectebussen haalden we maar liefst € 500.882 op voor mensen met een handicap.

Knoop Gala

Ons jaarlijkse Knoop Gala in Carré kon, tussen alle coronamaatregelen door, nog nét worden opgenomen. Zonder publiek welteverstaan, maar niet minder feestelijk dan anders! Acht muzikale talenten met een verstandelijke beperking straalden van de bühne tijdens hun optreden met verschillende bekende Nederlanders. De fondsenwervende tv-show draaide dit jaar om onze Business Unit [Buddies] en dat leidde niet alleen tot 1.048 nieuwe donateurs, maar ook tot maar liefst 132 nieuwe aanmeldingen voor het [Buddies]-programma. Wat een cadeau! Het brengt ons weer een flinke stap dichterbij in onze strijd tegen eenzaamheid.

Vooruitblik

Hoewel corona nog niet achter ons ligt, zijn wij volop in actie om onze dromen te realiseren en Nederlanders met een handicap te steunen met tools, projecten en activiteiten om weer een stap verder te komen in hun leven. Zo zullen we in 2021 onze Business Unit [Buddies] uitbreiden voor alle 40.000 jongeren met een lichamelijke handicap en zullen we het online platform voor rolstoelgebruikers, genaamd WijRollen, lanceren. De medewerkers en vrijwilligers achter HandicapNL rusten niet voordat iedereen in Nederland er helemaal bij hoort en volwaardig kan meedoen – zoals elke Nederlander dat van het leven mag verwachten.

Word donateur van HandicapNL

60% van de Nederlandse jongeren met een handicap voelt zich eenzaam.
Help mee dit cijfer terug te dringen met een maandelijkse donatie!